SKRAĆENI PRAVILNIK

Ovaj pravilnik predstavlja skraćenu verziju Opšteg pravilnika koji je istaknut na Internet prezentaciji zabavnog parka „STAR LAND” i svaki posetilac obavezan je da se upozna sa odredbama Opšteg pravilnika i poštuje sve njegove odredbe. U ovom Pravilniku izdvojena su najvažnija pravila ponašanja i uputstva za korišćenje sadržaja zabavnog parka „STAR LAND” (dalje u tekstu – zabavni park).

 1. Maloletnim licima do 12 godina starosti ulaz u zabavni park je dozvoljen isključivo uz prisustvo roditelja, staratelja ili drugog ovlašćenog i odgovornog punoletnog lica;
 2. Pribavljanjem VIP Loyalty kartice ili kupovinom žetona za maloletno lice, punoletno lice garantuje da je ovlašćeno za tu radnju, kao i za nadzor nad tim maloletnim licem dok se nalazi i koristi sadržaje zabavnog parka;
 3. Posetioci su u obavezi da prilikom korišćenja sadržaja zabavnog parka nose prikladnu odeću i obuću, koja ne ograničava pokrete i ne sprečava korišćenje sadržaja na predviđen i bezbedan način.
 4. Zabavni park „STAR LAND” ne odgovara za slučaj gubitka, nestanka, krađe, oštećenja ili uništenja stvari posetilaca, niti po ovim osnovima mogu odgovarati za bilo koji vid štete. Posetioci su dužni da čuvaju svoje stvari.
 5. Svi posetioci su dužni da se uzdržavaju od svih radnji i postupaka koji za posledicu mogu imati remećenja reda, ugrožavanje bezbednosti i uznemiravanje ostalih posetilaca i osoblja, da se brinu o ličnoj bezbednosti i bezbednosti ostalih posetilaca i osoblja.
 6. Za povrede ili narušenja zdravlja koje su izazvane guranjem, sudaranjem ili bilo kojim drugim međusobnim namernim ili slučajnim kontaktom dva ili više posetilaca, odgovaraju isključivo ti posetioci.
 7. Ukoliko prilikom korišćenja sadržaja zabavnog parka, usled nepažnje, nehata, neposlušnosti, neodgovornosti posetilaca ili neadekvatne upotrebe opreme i rekvizita, dođe do povrede i narušavanja zdravlja, zabavni park ne snosi odgovornost za njihov nastanak, već posetioci (roditelji i pratioci) u potpunosti odgovaraju za nastale povrede.
 8. U slučajevima nestanka, oštećenje ili uništenja imovine ostalih posetilaca, organizatora, osoblja, koje posetilac izazove namerno, sopstvenim nemarom i neopreznošću ili nepoštovanjem Opšteg pravilnika, kao i za svaki vid štete koji nastupi po navedenim osnovima, odgovara posetilac.
 9. Zabranjeno je unošenje i konzumiranje hrane i svih vrsta pića (izuzetno je dozvoljeno unošenje hrane za bebe u originalnom pakovanju).
 10. Zabranjeno je iznošenje igračaka i rekvizita iz prostora za igru, kao ni unošenje ličnih igračaka i stvari u prostor za igru.
 11. Zabranjeno je prljanje i zagađivanje prostora i stvari u zabavnom parku.
 12. Zabranjeno je unošenje oštrih, zapaljivih, otrovnih i svih drugih predmeta podobnih da ugroze zdravlje ili imovinu.
 13. Zabranjeno je pušenje kao i konzumiranje i unos alkoholnih pića, narkotika i drugih zakonom zabranjenih supstanci.
 14. Zabranjeno je izazivanje i učestvovanje u verbalnim i fizičkim sukobima i tučama.
 15. U zabavni park je zabranjeno uvoditi životinje, bez obzira na vrstu i veličinu.
 16. U zabavnom parku je zabranjeno jesti pesak, zemlju i biljke.
 17. U zabavnom parku „STAR LAND” dozvoljeno je fotografisanje i snimanje. Zabranjeno je korišćenje fotografija i snimaka suprotno zakonskim propisima u komercijalne svrhe. Zabranjeno je fotografisanje i snimanje drugih posetilaca bez njihovog pristanka.
 18. Osoblje „STAR LAND”-a može posetioca koji se ne pridržava pravila i uputstava iz Opšteg pravilnika udaljiti iz zabavnog parka i zabraniti dalje korišćenje sadržaja zabavnog parka.